Pracownia Projektowa A4

Nam Możesz Zaufać

Historia

Firmę Pracownia Projektowa „A4” założyłem w 1998 r. Od samego początku pracujemy wspólnie z żoną. Ja, Bartosz Mikulski jestem inżynierem sanitarnym, żona Anna – architektem. Oboje pracowaliśmy w różnych firmach przed rozpoczęciem samodzielnej działalności, jak i na początku jej prowadzenia. Żona pracuje w zawodzie architekta ponad dwadzieścia lat, a od kilkunastu posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Moje doświadczenia z sieciami i instalacjami sanitarnymi trwają od 1994 roku, wiele z tych lat spędziłem na budowach nadzorując pracę zespołów wykonawczych. Od lat współpracujemy na stałe ze specjalistami wszystkich branż budownictwa – elektrykami, drogowcami, konstruktorami, inżynierami sanitarnymi, technologami itp. Projektujemy również na zlecenie większych biur projektowych oraz firm wykonawczych. Staramy się projektować kompleksowo obiekty różnego przeznaczenia i gabarytów. Nie boimy się wyzwań związanych ze skomplikowanymi zadaniami. Nie lekceważymy również małych Inwestorów, którzy poszukują rzetelnej i fachowej usługi projektowej.


Biuro:

ul. Floriaństka 55, I piętro
08-110 Siedlce
tel./fax: 025-632-31-36
e-mail: pracowniaa4@wp.pl

mgr inż. arch. Anna Mikulska - 602-365-469,
mgr inż. Bartosz Mikulski - 604-970-633

NIP: 821-104-01-24,
REGON: 710380390,

konto: 46 2030 0045 1110 0000 0045 5080